Επ.Κεφαλαιαγοράς: Ανακαλεί την άδεια της Λαμπρινάκου ΑΕΕΔ

Σε ανάκληση άδειας ΑΑΕΕΔ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επ.Κεφαλαιαγοράς: Ανακαλεί την άδεια της Λαμπρινάκου ΑΕΕΔ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 892η/13.10.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «Κ.Π. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» κατ’ εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video