Ξένη βοήθεια για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

Μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης, αναμένεται μέσα στο 2020 η επιλογή συμβουλευτικού οίκου με στόχο τη διατύπωση μέτρων και πολιτικών για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Συνεχίζεται το έργο της Επιτροπής των φορέων.

Ξένη βοήθεια για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης (EBRD) έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης συμβούλου, με στόχο να βοηθήσει το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας στη διαμόρφωση μείγματος απαιτούμενων κινήσεων-μέτρων που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ανάλογη κίνηση έχει ξεκινήσει φέτος και εντός Ελλάδας, με Επιτροπή που αποτελείται από φορείς της αγοράς. Η τελευταία, μάλιστα, έχει παράξει έργο, με αποτέλεσμα αρκετοί φορείς να έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους.

Πέραν αυτών, το Υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά του απευθύνθηκε σχετικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελέτης, στόχος της οποίας είναι να συμβάλει στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων θεσμικού, διοικητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Μεταξύ των τομέων που θα εξεταστούν, είναι η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς (θεσμικό, φορολογικό, κανονιστικό καθεστώς κ.λπ.), συγκριτικές αναλύσεις σε επιμέρους τομείς όπως π.χ. το Fin Tech και το Green/Sustainability, σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς κ.λπ.

Ο ορισμός του συμβούλου αναμένεται μέχρι το τέλος του 2020 και η διάρκεια της μελέτης θα διαρκέσει γύρω στους 18 μήνες.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video