Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. για τα ετήσια έντοκα

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. για τα ετήσια έντοκα

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 9ης Σεπτεμβρίου, έγιναν δεκτές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ με τιμή στο 100.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video