Τι αποκάλυψαν στελέχη της Εθνικής στην Goldman Sachs

Ουδέτερη σύσταση δίνει ο αμερικανικός οίκος για τη μετοχή της τράπεζας. Η τιμή στόχος για τους επόμενους 12 μήνες είναι τα €1,94.

Τι αποκάλυψαν στελέχη της Εθνικής στην Goldman Sachs

Η Goldman Sachs φιλοξένησε την ομάδα διαχείρισης της ΕΤΕ στο ετήσιο εικονικό συμπόσιο CEEMEA Banking for the Future.

Από τις συναντήσεις, τα βασικά συμπεράσματα της αμερικανικής τράπεζας συνοψίζονται ως εξής:

  • Βασικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPP): Η τράπεζα επανέλαβε σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές του 2020 με το 2ο τρίμηνο του 2020, για ετήσια αύξηση στα κέρδη του πυρήνα των προ προβλέψεων κερδών, καθοδηγούμενη από α) τα γενικά σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους σε ετήσια βάσηNII (με χαμηλότερα υπόλοιπα NPE που αντισταθμίζονται από τον όγκο δανείων από το καθεστώς της κρατικής εγγύησης, τα TLTRO 3 και συνεχιζόμενη επανατιμολόγηση των καταθέσεων), β) χαμηλά μονοψήφια ετησίως μείωση των προμηθειών, και γ) χαμηλότερο κόστος.
  • Κόστος: προσωρινή εξοικονόμηση δαπανών το 2020 λόγω μειωμένης δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας που μπορεί να συνοδεύεται από μεσοπρόθεσμα κέρδη βιώσιμης απόδοσης, περαιτέρω μείωση στο δίκτυο καταστημάτων (έως 60 λιγότερα) και μειώσεις σε επίπεδο προσωπικού.
  • Ποιότητα περιουσιακών στοιχείων: Η μείωση NPE παραμένει προτεραιότητα για την τράπεζα, ενώ ο στόχος για λόγο NPEs κάτω του 5% έχει καθυστερήσει κατά ένα έτος έως το 2023 ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Οι όγκοι της Εθνικής υπό αναστολή (περίπου 3,5 δισ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν χαμηλότερο ποσοστό του συνόλου του τομέα (18 δισ. ευρώ) έναντι του μεριδίου αγοράς της τράπεζας στα δάνεια (25%).
  • Αποεπένδυση: οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας είναι σε εξέλιξη, με μεγαλύτερη σαφήνεια πιθανώς στα μέσα Οκτωβρίου.

Βάσει των εκτιμήσεων της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας η αποτίμηση και κίνδυνοι που συνδέονται με την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, θέτουν τη σύσταση σε ουδέτερη. Ο στόχος τιμής για τους επόμενους 12 μήνες βάσει του υποδείγματος αποτίμησης ROTE / COE είναι €1,94 ανά μετοχή.

Οι βασικοί κίνδυνοι κατά την άποψή τους περιλαμβάνουν:

  1. πιθανές αναβαθμίσεις / υποβαθμίσεις του χρέους της Ελλάδας,
  2. ανακοίνωση πρόσθετων, χωρίς κίνδυνο απίσχνασης (dilution) συστημικών λύσεων για τον κλάδο,
  3. υλοποίηση των κινδύνων εκτέλεσης γύρω από το σχέδιο «Ηρακλής» (HAPS),
  4. θετικές / αρνητικές εκπλήξεις κεφαλαίου,
  5. αναβάθμιση / υποβάθμιση των μακροοικονομικών προοπτικών της χώρας,
  6. χαμηλότερη / περαιτέρω συμπίεση του περιθωρίου κερδοφορίας έναντι των προσδοκιών της αγοράς.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video