Με μηδενικό επιτόκιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ η Ελλάδα

Ο ΟΔΔΗΧ διέθεσε τους τίτλους με απόδοση 0%, μειωμένη κατά 25 μονάδες βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Ιουνίου. Ο δείκτης κάλυψης των τίτλων αυξήθηκε στο 2,61.

Με μηδενικό επιτόκιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ η Ελλάδα

Η Ελλάδα διέθεσε ετήσια έντοκα γραμμάτια ύψους 812,5 εκατ. ευρώ σήμερα, στην ένατη τέτοια έκδοση από τον Αύγουστο του 2018, που εξήλθε από τα μνημόνια. 

Ο ΟΔΔΗΧ διέθεσε τους τίτλους με απόδοση 0%, μειωμένη κατά 25 μονάδες βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Ιουνίου. Το ποσό που αντλήθηκε, περιλαμβάνει και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. 

Ο δείκτης κάλυψης των τίτλων αυξήθηκε στο 2,61 από 1,89 στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. 

Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου. 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video