Σε ιστορικό χαμηλό το επιτόκιο Euribor 3 μηνών

Το Euribor 3 μηνών, επιτόκιο αναφοράς για την αγορά, υποχώρησε στο ιστορικό χαμηλό του -0,493%, κάτω από το προηγούμενο χαμηλό του -0,491% τον Αύγουστο. Τα επιτόκια Euribor έξι και 12 μηνών βρίσκονται επίσης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σε ιστορικό χαμηλό το επιτόκιο Euribor 3 μηνών

Το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες της ευρωζώνης δανείζουν η μία την άλλη για τρίμηνη περίοδο υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σήμερα, μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Το Euribor 3 μηνών, επιτόκιο αναφοράς για την αγορά, υποχώρησε στο ιστορικό χαμηλό του -0,493%, κάτω από το προηγούμενο χαμηλό του -0,491% τον Αύγουστο. 

Τα επιτόκια Euribor έξι και 12 μηνών βρίσκονται επίσης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video