ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών της Epsilon Net στην Κύρια Αγορά

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς των μετοχών της EPSILON NET και μέχρι την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά, οι μετοχές της εταιρίας, οι οποίες σήμερα διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. του Χ.Α., θα τεθούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

ΧΑ: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών της Epsilon Net στην Κύρια Αγορά

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 13.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «EPSILON NET» υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς των μετοχών της EPSILON NET και μέχρι την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά, οι μετοχές της εταιρίας, οι οποίες σήμερα διαπραγματεύονται στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α.) του Χ.Α., θα τεθούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Στη συνέχεια, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά, θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή τους από την ΕΝ.Α.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων για την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά και τη διαγραφή από την ΕΝ.Α., θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video