Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 18 Μαίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών.

Ειδικότερα, στην εταιρεία Καράτζη το ποσοστό του Αντώνιου Καράτζη αυξήθηκε στο 97,702% στις 13 Μαίου 2020.

Επιπλέον, στην Περσεύς, η συμμετοχή του Graig Tashjan ανήλθε στο 97,93% στις 11 Μαίου 2020.

Στην Titan Cement International, οι ίδιες μετοχές διαμορφώθηκαν στο 6,51% στις 11 Μαίου.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video