Τι αποκαλύπτει ο δείκτης αποδοτικότητας των εισηγμένων

Πώς κατατάσσονται οι εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει τις ετήσιες λογιστικές τους καταστάσεις με βάση το κριτήριο της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την πορεία της μετοχής τους στο ταμπλό.

Τι αποκαλύπτει ο δείκτης αποδοτικότητας των εισηγμένων

Συχνά οι χρηματιστηριακοί παράγοντες επισημαίνουν πως οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εστιάζονται μόνο στο ύψος των κερδών μιας εταιρείας, αλλά και στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της, δηλαδή στο κατά πόσο χρησιμοποιεί, ή όχι, επικερδώς τα χρήματα των μετόχων.

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (ROE, καθαρά κέρδη προς ίδια κεφάλαια) και έτσι πχ ROE=10% σημαίνει πως μια εταιρεία επιτυγχάνει ετήσια καθαρή κερδοφορία 10 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που έχουν επενδύσει οι μέτοχοί της. Άλλωστε, συχνά μια υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων συνοδεύεται σε βάθος χρόνου και από ανοδική πορεία των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Βέβαια, όπως όλοι οι δείκτες, έτσι και αυτός της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων συνοδεύεται από μειονεκτήματα, όπως:

α) Επηρεάζεται από τυχόν έκτακτα αποτελέσματα, είτε θετικά, είτε αρνητικά. Πχ στον παρατιθέμενο πίνακα των εισηγμένων του ΧΑ που έχουν δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τα ετήσια οικονομικά τους αποτελέσματα για το 2019, μη επαναλαμβανόμενα κέρδη έχουν σημειώσει οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ακινήτων (ανατιμήσεις εύλογων αξιών) ενώ μη επαναλαμβανόμενες ζημίες έχει λογιστικοποιήσει μεταξύ άλλων η Quest Holdings (σε διαφορετική περίπτωση θα βρισκόταν σε υψηλή θέση στον παρατιθέμενο πίνακα).

β) «Δυσκολεύεται» να αξιολογήσει εταιρείες με κυκλική δραστηριότητα (π.χ. αυτές που επηρεάζονται από τον τουρισμό), ενώ υποτιμά επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει φιλόδοξα επενδυτικά projects τα οποία δεν έχουν αρχίσει ακόμη να αποδίδουν.

Ειδικότερα για φέτος, έχει προκύψει και η παράμετρος της πανδημίας, η οποία όχι μόνο θα μεταβάλλει δραστικά τις οικονομικές επιδόσεις των περισσότερων εταιρειών για το 2020, αλλά ενδεχομένως να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες αλλαγές τη φύση και τη δομή ολόκληρων κλάδων.

Παρόλα αυτά, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί καλή ένδειξη για την ανταγωνιστικότητα κάθε εταιρείας, ή/και για την ποιότητα της διοίκησης που διαθέτει, πράγμα που σημαίνει ότι διοικήσεις οι οποίες έχουν καταφέρει να είναι ανταγωνιστικές πριν τον κορωνοϊό, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν να τα καταφέρνουν σχετικά καλύτερα από άλλες, ακόμη και μετά την εκδήλωση της πανδημίας.

Επιπλέον, ο υψηλός δείκτης ROE θα μπορούσε να δείξει και το πού θα μπορούσαν να επιστρέψουν οι αποδοτικότητες των ιδίων κεφαλαίων, όταν επανέλθει η «κανονικότητα» στις ζωές μας μέσα από τη ριζική αντιμετώπιση της covid-19.

O παρατιθέμενος πίνακας περιλαμβάνει 56 εισηγμένες, εκ των οποίων: α) Δέκα είναι ζημιογόνες β) Τρεις (Frigoglass, ΑΝΕΚ και Lavipharm) είναι μεν κερδοφόρες, ωστόσο έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια γ) Οι υπόλοιπες συνδυάζουν κερδοφόρο αποτέλεσμα και θετικά ίδια κεφάλαια.

Γενικότερα, σε μια εποχή μηδενικών ή και αρνητικών επιτοκίων την οποία διάγουμε, αποδοτικότητες ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνουν το 5% θεωρούνται ικανοποιητικές και από τον πίνακα προκύπτει ότι 21 εταιρείες του συγκεκριμένου πίνακα εμφάνισαν το 2019 ROE υψηλότερο του 9%! 

Ειδικότερα, τις καλύτερες επιδόσεις σε ότι αφορά το συγκεκριμένο δείκτη εμφάνισαν οι εταιρείες Paperpack, ΟΠΑΠ, Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, Αεροπορία Αιγαίου, Prodea (με τη συμβολή έκτακτων αποτελεσμάτων), Motor Oil, Coca-Cola HBC, Autohellas, ΟΛΠ, Sarantis, Jumbo, Καρέλιας, Μυτιληναίος, Ευρωπαϊκή Πίστη, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Trastor (με θετικές υπεραξίες από ανατίμηση ακινήτων), AS Company, ΟΤΕ, Flexopack, Πετρόπουλος και Space Hellas.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video