Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στην επέκταση λειτουργίας της Alpha Finance

Θα παρέχει επιπλέον επενδυτικές υπηρεσίες.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στην επέκταση λειτουργίας της Alpha Finance Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «Alpha Finance ΑΕΠΕΥ», ώστε να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video