Σεμινάρια εξ αποστάσεως από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Τα σεμινάρια υλοποιούνται μέσω της Webex - πλατφόρμας, που έχει τη δυνατότητα πλήρους διαδραστικότητας και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων από και προς τον εισηγητή.

Σεμινάρια εξ αποστάσεως από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Εκπαιδευτική Ακαδημία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX ACADEMY) πραγματοποιεί τα προπαρασκευαστικά σεμινάρια (Β) και (Γ) της Ε.Κ. εξ´ αποστάσεως.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται μέσω της Webex - πλατφόρμας, που έχει τη δυνατότητα πλήρους διαδραστικότητας και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων από και προς τον εισηγητή.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video