ΕΛΤΡΑΚ: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Αφορά την διαγραφή του συνόλου των άυλων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΕΛΤΡΑΚ, ήτοι 14.050.971 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ.

ΕΛΤΡΑΚ: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ Η «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της σχετικής αποφάσεως της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 5ης Φεβρουαρίου 2020, υπεβλήθη την 6η Φεβρουαρίου 2020 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αίτημα για την διαγραφή του συνόλου των άυλων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αυτής, ήτοι 14.050.971 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ, από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video