Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 2020.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών.

Ειδικότερα, στην Σελόντα, η συμμετοχή του Graig Tashjan ανήλθε στο 95,78% στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Αντίστοιχα στο Νηρέα το ποσοστό του Graig Tashjan διαμορφώθηκε στο 91,36% και στον Περσεύς η συμμετοχή του Graig Tashjan ανήλθε στο 94,63%.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video