Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ το 2019

Πρώτη τερμάτισε η Eurobank Equities στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές τον Δεκέμβριο. Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στο 12μηνο.

Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ το 2019

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Δεκέμβριο κατέλαβε η Eurobank Equities, με ποσοστό 19,30%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (15,95%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (14,31%).

Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,28%), Optima Bank (5,97%), Παντελάκης Χρηματιστηριακή (5,44%) και Alpha Finance ΑΕΠΕΥ (5%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Citigroup Global Market (3,86%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (3,25%), και η Credit Suisse Secutities (3%).

Αντίστοιχα, στο 12μηνο του 2019, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 17,13%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 15,30% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 13,93%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (10,52%), Optima Bank (6,03%), Alpha Finance (5,37%), Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,65%),UBS Europe (3,42%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (3,31%) και Merit Χρηματιστηριακή (2,84%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Δεκέμβριο και στο δωδεκάμηνο του 2019, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video