Φορολογική ανάσα για Αμοιβαία Κεφάλαια, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ

Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης λόγω επιστροφής στο καθεστώς που ίσχυε πριν τον Ιούνιο του 2016 και εξαιτίας του χαμηλού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποιοι είναι οι συντελεστές επιβάρυνσης ανά κατηγορία.

Φορολογική ανάσα για Αμοιβαία Κεφάλαια, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ

Ανακούφιση στους εγχώριους θεσμικούς επενδυτές προκαλεί η διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθώς ικανοποιείται το σχετικό αίτημα του κλάδου για επιστροφή στο προ του 2016 επίπεδο φορολογίας, επιβεβαιώνοντας τα όσα έγραψε πρόσφατα το Euro2day.gr.

Ειδικότερα, μετά και την τρέχουσα κυβερνητική παρέμβαση, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και οι ΑΕΕΑΠ θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται με ποσοστό επί του συνολικού τους ενεργητικού και συγκεκριμένα:

Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων: Το 10% του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 0%.

Α/Κ Ομολογιακά: Το 10% του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 0,25%.

Α/Κ Μεικτά: Το 10% του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 0,50%.

Α/Κ Μετοχικά: Το 10% του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 1%.

ΑΕΕΧ: Το 10% του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 1%.

ΑΕΕΑΠ και Α/Κ Ακινήτων: Το 10% του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 1%.

Το γεγονός ότι το τρέχον βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ είναι αρνητικό (άρα ο ένας εκ των προσθετέων που διαμορφώνει τον συνολικό φορολογικό συντελεστή επί του ενεργητικού καθίσταται μηδενικός) θα μειώσει δραστικά την τρέχουσα φορολόγηση και θα άρει μια σειρά αντικινήτρων που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video