Παγκρήτια: Άλμα άνω του 500% στα μετά φόρων κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Η αξιοσημείωτη κερδοφορία αποδεικνύει ότι η Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο τραπεζικό οργανισμό με ολοένα και αυξανόμενη πελατειακή βάση, δήλωσε ο CEO, Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος.

Παγκρήτια: Άλμα άνω του 500% στα μετά φόρων κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Με σημαντική κερδοφορία έκλεισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024 για την Παγκρήτια Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν θετικά, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων 3,66 εκατ. ευρώ έναντι 577,93 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο του 2023, ενώ το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα, προ φόρων, αποσβέσεων και προβλέψεων, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 97% φθάνοντας στα 12,4 εκατ. ευρώ από 6,31 εκατ. ευρώ κατά την περυσινή χρήση.

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στα 2,55 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 522,48% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά τα οποία ανήλθαν σε 410,33 χιλ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, η οποία ανήλθε σε 91 εκατ. ευρώ με το σύνολο των εκταμιεύσεων να ανέρχεται σε 202 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,23 δισ. ευρώ κατά την 31/03/2024, καταγράφοντας μείωση κατά 6,3% από την 31/12/2023, ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής του τελευταίου προγράμματος αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO)  στα οποία συμμετείχε η τράπεζα, ύψους 324 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις ανήλθαν στα 2,6 δισ. ευρώ κατά την 31/03/2024 έναντι 1,6 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 2,88 εκατ. ευρώ κατά την 31/03/2024, έναντι 1,98 εκατ. ευρώ κατά την 31/03/2023, που ισοδυναμεί με μεγαλύτερη από 100% αύξηση.

Η τράπεζα προχώρησε στο σχηματισμό προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου ύψους 6,82 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι και το ύψος των σωρευμένων προβλέψεων στα 528,90 εκατ. ευρώ, έναντι 522,49 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τέλος το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 252,29 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος  της Παγκρήτιας Τράπεζας, κ. Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος σημείωσε:

«Η αξιοσημείωτη κερδοφορία που καταγράψαμε το πρώτο τρίμηνο του 2024 αποδεικνύει ότι η Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί έναν σταθερό και αξιόπιστο τραπεζικό οργανισμό με ολοένα και αυξανόμενη πελατειακή βάση. Η στήριξη του μετοχικού σχήματος της Thrivest και των μετόχων μας κ.κ. Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμένακη, Α. Εξάρχου λειτούργησε καθοριστικά στην επίτευξη των  στόχων της Παγκρήτιας, όπως και η μεθοδική δουλειά των στελεχών της Τράπεζας.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ικανότητα της Παγκρήτιας να λειτουργήσει ως ισχυρό συστατικό στον υπό διαμόρφωση πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, μέσα από την συνένωση των δυνάμεών της με την Τράπεζα Αττικής. Η νέα τράπεζα που θα προκύψει θα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εντείνοντας τον υγιή ανταγωνισμό στον τραπεζικό κλάδο προς όφελος του πελάτη». 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video