Επ. Κεφαλαιαγοράς: Παρατείνεται η αναστολή αδείας για την Capital Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Για επιπλέον 45 ημέρες η αναστολή της άδειας λειτουργίας της χρηματιστηριακής.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Παρατείνεται η αναστολή αδείας για την Capital Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1025η/4.7.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Τη διαγραφή της εταιρείας TRADEWIND LTD από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και από το μητρώο παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών της ΕΚ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018, κατόπιν αιτήματός της.
  • Την παράταση της προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας της εταιρείας CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (LEI: 2138007PG2OUTZ3VRC44) ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες που αυτή παρέχει επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων, για επιπλέον χρονικό διάστημα έως 45 ημερών από την ήδη ορισθείσα ημερομηνία, ήτοι μέχρι και τις 23.8.2024.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video