Απόδοση 3,51% στην επανέκδοση ομολόγου λήξης 2034

Οι συνολικές προσφορές για τα 250 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 835 εκατ. ευρώ. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Απόδοση 3,51% στην επανέκδοση ομολόγου λήξης 2034

Διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 15 Ιουνίου 2034, ύψους 250 εκατ. ευρώ, όπως ενημερώνει ο ΟΔΔΗΧ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 835 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Σκοπός της επανέκδοσης, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video