Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 20 Μαίου 2024.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ.

Στην ΔΕΗ το ποσοστό ιδίων μετοχών αυξήθηκε στο 5,5796% στις 15 Μαίου.

Παράλληλα στη Epsilon Net η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, του Ιωάννη Μίχου και της General Atlantic Ginger (συντονισμένη εξάσκηση δικαιωμάτων ψήφου) διαμορφώθηκε στο 76,54% στις 17 Μαΐου.

Αντίστοιχα, στην Foodlink το ποσοστό της Sadion Investment μηδενίστηκε στις 13 Μαΐου.

Παράλληλα, στην Πλαστικά Κρήτης η συμμετοχή του Εμμανουήλ Λεμπιδάκη διαμορφώθηκε στο 26% στις 13 Μαΐου.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video