Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών των ελληνικών εταιρικών ομολόγων

Εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου της Eurobank. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Μαΐου 2024.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών των ελληνικών εταιρικών ομολόγων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών «Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες.

Νέες Εισαγωγές

Εταιρικό Ομόλογο της εταιρείας «EUROBANK SA» με κωδικό ISIN «XS2806452145», έκδοσης 30.04.24, ονομαστικής αξίας €600εκ, με κουπόνι 4.875%

Νέοι Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factors)

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Μαΐου 2024.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video