Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 13 Μαίου 2024.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών στο ΧΑ.

Στην ΔΕΗ το ποσοστό ιδίων μετοχών αυξήθηκε στο 5,5429% στις 8 Μαίου.

Παράλληλα στη Epsilon Net η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, του Ιωάννη Μίχου και της General Atlantic Ginger (συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου) διαμορφώθηκε στο 72,31% στις 9 Μαίου.

Επιπλέον, στην Hellenic Energy το ποσοστό της Paneuropean Oil & Industrial ανήλθε στο 40,41% στις 10 Μαίου.

Αντίστοιχα, στη Jumbo η συμμετοχή του Απόστολου- Ευάγγελου Βακάκη διαμορφώθηκε στο 16,419% στις 9 Μαίου.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video