ΟΠΑΠ: Διανέμει υπόλοιπο καθαρό μέρισμα €0,5799/μετοχή

Από τη Δευτέρα, 29.04.2024 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μέρισμα για τη χρήση 2023.

ΟΠΑΠ: Διανέμει υπόλοιπο καθαρό μέρισμα €0,5799/μετοχή

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εικοστή τέταρτη (24 η ) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 25 ης Απριλίου 2024 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος 590.270.762 ευρώ για την εταιρική χρήση 2023.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 ύψους 368.233.117 ευρώ προ παρακράτησης φόρου, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους στις 09.11.2023.

Το μεικτό ποσό του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2023 ανέρχεται συνολικά σε 222.037.645 ευρώ ή 0,610525649 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 6.379.994 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Το ποσό του υπολοίπου μερίσματος των 0,610525649 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2023 μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,579999366 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2023 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 30.04.2024 (record date).

Από τη Δευτέρα, 29.04.2024 (cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μέρισμα για τη χρήση 2023.

Η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2023 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 09.05.2024, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video