Μοτοδυναμική: Με buy ξεκινά κάλυψη η Eurobank Equities

Η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώρια ανόδου 38,4% για τη μετοχή, που σε συνδυασμό με αναμενόμενη μερισματική απόδοση 4,7% οδηγεί σε συνολική απόδοση 43,1%.

Μοτοδυναμική: Με buy ξεκινά κάλυψη η Eurobank Equities

Με τιμή-στόχο στα 4 ευρώ και σύσταση "buy" ξεκινά κάλυψη για τον τίτλο της Μοτοδυναμικής η Eurobank Equities. 

Η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώρια ανόδου 38,4% για τη μετοχή, που σε συνδυασμό με αναμενόμενη μερισματική απόδοση 4,7% οδηγεί σε συνολική απόδοση 43,1%. 

Η Eurobank επισημαίνει ότι η εισηγμένη εμφανίζει εντυπωσιακή μέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων κατά 23% την περίοδο 2018-23. Αναμένει ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 9-10% τα επόμενα χρόνια, με στήριξη από τον τουρισμό και την επέκταση του στόλου. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων κατά 11% περίπου, επισημαίνει. 

Η μετοχή διαπραγματεύεται με υψηλό discount άνω του 40% σε σχέση με τις εταιρείες του κλάδου διεθνώς και 15% έναντι της Autohellas.  

 

 

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video