Στη Γενική Συνέλευση της Π. Πετρόπουλος ο ΣΕΔ

Αρχισε το κυρίως μέρος του «Προγράμματος Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης 2024» που διοργανώνει ο ΣΕΔ, για 10η συνεχόμενη χρονιά.

Στη Γενική Συνέλευση της Π. Πετρόπουλος ο ΣΕΔ

Με τη 1η Γεν. Συνέλευση για εφέτος, της εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ A.E.Β.Ε., άρχισε το κυρίως μέρος του «Προγράμματος Επενδυτικής Παιδείας & Κατάρτισης 2024» που διοργανώνει ο ΣΕΔ, για 10η συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη συνεργασία της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ).

Η Γεν. Συνέλευση έγινε στην έδρα της εταιρείας την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Μιχάλης Οικονομάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που υπέβαλλαν οι μέτοχοι.

Ήταν μία Γεν. Συνέλευση εταιρείας, στην οποία λάβαμε μέρος, στα πλαίσια του προγράμματος και την παρακολούθησε ομάδα φοιτητών, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του ΣΕΔ, Μπάμπη Εγγλέζο και τον Αντιπρόεδρο Νίκο Οικονομόπουλο.

Οι φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό Ερωτηματολόγιο του οποίου οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν μετά από επεξεργασία που θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video