«Ταύρος» για τη μετοχή της ΔΕΗ η Euroxx

Υψηλά περιθώρια ανόδου άνω του 70% βλέπει για τη μετοχή η χρηματιστηριακή. Οι εκτιμήσεις για τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη.

«Ταύρος» για τη μετοχή της ΔΕΗ η Euroxx

Την κάλυψη της μετοχής της ΔΕΗ με τιμή-στόχο στα 19,7 ευρώ ξεκινά η Euroxx

Η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώρια ανόδου άνω του 70% για τη μετοχή, που διαπραγματεύεται κοντά στα 11,5 ευρώ στο ταμπλό του ΧΑ. 

Οπως επισημαίνει, η ΔEΗ έχει επικεντρωθεί στον στρατηγικό της μετασχηματισμό, με απόσυρση από τα ορυκτά καύσιμα και στροφή σε καθαρές και βιώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η νέα στρατηγική αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο των EBITDA κατά περίπου 68% το 2026, επισημαίνει. 

Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι η εταιρία θα εμφανίσει καθαρά κέρδη 285 εκατ. ευρώ το 2023, 463 εκατ. ευρώ το 2024, 577 εκατ. ευρώ το 2025 και 736 εκατ. ευρώ το 2026

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video