ΧΑ: Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής & στη Τιμή Εκκίνησης

Αλλαγές στο Βήμα τιμής ορισμένων διαπραγματεύσιμων προϊόντων προκύπτουν από την αξιολόγηση της ESMA σχετικά με το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών των αξιών που διαπραγματεύονται στις αγορές του ΧΑ.

ΧΑ: Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής & στη Τιμή Εκκίνησης

Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής λαμβάνοντας υπόψη το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών του έτους 2023 (ΜΗΑΣYN), ανακοίνωσε το ΧΑ.

Από την αξιολόγηση της ESMA σχετικά με το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών των αξιών που διαπραγματεύονται στις αγορές του ΧΑ, προκύπτουν αλλαγές στο Βήμα τιμής ορισμένων διαπραγματεύσιμων προϊόντων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Διαφοροποιήσεις στη Τιμή  Εκκίνησης λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του βήματος Τιμής

Βάσει της παραπάνω αλλαγής στο βήμα τιμής των διαπραγματεύσιμων προϊόντων ΧΑ, προκύπτουν οι εξής αλλαγές στη τιμή εκκίνησης των παρακάτω προϊόντων:

 
 
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video