Απόδοση 3,75% στην έκδοση εξάμηνων εντόκων

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,046 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,67 φορές.

Απόδοση 3,75% στην έκδοση εξάμηνων εντόκων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,75%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,046 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,67 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τρίτη 2 Απριλίου 2024. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι αύριο Πέμπτη μπορούν να εγγραφούν στην έκδοση φυσικά πρόσωπα για ποσά έως 15.000 ευρώ.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video