Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2024.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ.

Στην ΔΕΗ το ποσοστό ιδίων μετοχών αυξήθηκε στο 5,1499% στις 20 Μαρτίου.

Παράλληλα στην Αεροπορία Αιγαίου η συμμετοχή της Alnesco Enterprises ανήλθε στο 12,02% στις 19 Μαρτίου ενώ το ποσοστό της Siana Enterprises διαμορφώθηκε στο 3,3% την ίδια μέρα.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video