Κερδοφορία και βαθιές ανάσες για τις ΑΧΕΠΕΥ

Σαφέστατη βελτίωση παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2023 όσων ΑΧΕΠΕΥ δημοσίευσαν ισολογισμούς. Συνέτειναν η άνοδος της αγοράς και η επέκταση σε νέες δραστηριότητες. Πίνακας.

Κερδοφορία και βαθιές ανάσες για τις ΑΧΕΠΕΥ

Σαφή βελτίωση σημείωσαν πέρυσι οι οικονομικές επιδόσεις των εγχώριων χρηματιστηριακών εταιρειών έναντι των αντίστοιχων του 2022, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα δημοσιεύσεις των ετήσιων λογιστικών τους καταστάσεων. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα, ωστόσο η όλη εικόνα θα αποτυπωθεί όταν και άλλες ΑΧΕΠΕΥ ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Ειδικότερα, οι εγχώριες ΑΧΕΠΕΥ εκμεταλλεύθηκαν πέρυσι τη σημαντική αύξηση της μέσης ημερήσιας αξίας των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ παράλληλα ορισμένες από αυτές ωφελήθηκαν τόσο από την άνοδο των αποτιμήσεων των ελληνικών μετοχών στο ΧΑ (π.χ. κέρδη στα ίδια επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους, αυξημένα έσοδα προμηθειών από διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών), όσο και από την προσφορά υπηρεσιών στον χώρο του investment banking (π.χ. σύμβουλοι έκδοσης, αναδοχές σε αυξήσεις κεφαλαίου, συμβολή σε εκδόσεις εταιρικών ομολόγων και σε placements, κ.λπ.).

Αν και το επίπεδο των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων δεν έχει επανέλθει ακόμη στα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα (άλλωστε, ο τότε αριθμός των ΑΧΕ ήταν πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με σήμερα), η πλειονότητα των εταιρειών του κλάδου έχει επιστρέψει κατά την τελευταία διετία σε κερδοφόρα αποτελέσματα, μετά από μια μακρά «πέτρινη» περίοδο που πέρασε ο κλάδος κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Ένα ακόμη θετικό γεγονός για τον κλάδο είναι ότι το πρώτο φετινό τρίμηνο ξεκίνησε πολύ ικανοποιητικά σε όλα τα επίπεδα, με τον Γενικό Δείκτη να σκαρφαλώνει σε υψηλότερα επίπεδα, την αξία των συναλλαγών να διογκώνεται περαιτέρω, αλλά και με σημαντικές εξελίξεις, όπως π.χ. η δημόσια προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Τράπεζα Πειραιώς και οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων από Autohellas και Intralot.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video