Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2024.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ.

Στην Titan Cement το ποσοστό ιδίων μετοχών ανήλθε στο 5,17% στις 15 Μαρτίου.

Επιπλέον στη ΔΕΗ το ποσοστό ιδίων μετοχών αυξήθηκε στο 5,1094% στις 13 Μαρτίου.

Παράλληλα στην Entersoft η συμμετοχή της Verdalite ανήλθε στο 37,26% στις 14 Μαρτίου ενώ μηδενίστηκε το ποσοστό της Barca Global Master Fund.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video