Intercontinental International: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Από την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 1,98 ευρώ ανά μετοχή.

Intercontinental International: Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ρηγίλλης αρ. 26, με αρ. ΓΕΜΗ 120108101000 και ΑΦΜ 800397001 (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 30 Ιανουαρίου 2024 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίστηκαν:

Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.990.000,00€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) μέσω κεφαλαιοποίησης του ισόποσου αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", κατόπιν της οποίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (45.990.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (4,38€) ευρώ εκάστη, και

Β) Η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (20.790.000,00€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) με σκοπό την ισόποση επιστροφή κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 Ν. 4548/2018, κατόπιν της οποίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.200.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) ευρώ εκάστη.

Η Διεύθυνση Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την από 518/12.02.2024 Απόφασης της χορήγησε άδεια στην Εταιρεία για την ανωτέρω εταιρική απόφαση και τη συνακόλουθη τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999. Ακολούθως, το Υπουργείο Ανάπτυξης με την με αριθμό 3218103ΑΠ/15-02-2024 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4029978 μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίασή της 14/03/2024 για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Από την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ποσού δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2,40) ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου ποσού ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,98€) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – «record date»).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “OPTIMA BANK A.E.” ως εξής:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «OPTIMA BANK A.E.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video