Αναλυτές: Οι εκπλήξεις από αποτελέσματα και guidance της Εθνικής

(upd) Πώς είδαν JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Optima, Pantelakis και Euroxx τις νέες προβλέψεις για τα μεγέθη 2024-26. Η εκτίμηση για το μέρισμα και για νέο re-rating της μετοχής.

Αναλυτές: Οι εκπλήξεις από αποτελέσματα και guidance της Εθνικής

JP Morgan και Euroxx Χρηματιστηριακή είναι οι πρώτες που αντέδρασαν στο guidance της Εθνικής Τράπεζας για τα έτη 2024-2026.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η ολοκλήρωση του 2023 σε υψηλά επίπεδα και η καθοδήγηση για τα επόμενα έτη θα φέρουν νέες αναβαθμίσεις στα κέρδη ανά μετοχή, λόγω των καλύτερων καθαρών εσόδων από τόκους.

Η Euroxx Χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι με βάση τους αριθμούς της για φέτος, οι μετοχές διαπραγματεύονται σε ελκυστική τιμή περίπου 0,8 φορές τον δείκτη P/TBV και 5,8 φορές τον δείκτη P/E.

Η απόδοση του μερίσματος από τα καθαρά κέρδη του 2023 είναι κοντά στο 5%, αλλά αυξάνεται σε 8-10%, με τη σταδιακή αύξηση του δείκτη πληρωμών στο 50%.

Η JP Morgan επισημαίνει τα ακόλουθα από το guidance της ΕΤΕ:

  • Ο δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET1 παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός τριμηνιαίως στο 17,8%, συμπεριλαμβανομένου ενός δεδουλευμένου μερίσματος 90 μ.β. για πέρυσι, που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής 30%.
  • Η νέα καθοδήγηση για τα έτη 2024-2026 δείχνει προς βασικά κέρδη ανά μετοχή (core EPS) αμετάβλητα φέτος στο 1,2 ευρώ και πάνω από 1,3 ευρώ στο 2026, εξαιρουμένων των προγραμματισμένων επαναγορών και 8% και 19% πάνω από την τρέχουσα εκτίμησή της.
  • Η τράπεζα βλέπει τον δείκτη CET1 να αυξάνεται σε πάνω από 23% έως το 2026, πριν από την καταβολή κεφαλαίου, προσφέροντας πάνω από 900 μονάδες βάσης (μ.β.) πλεόνασμα κεφαλαίου σε σχέση με τον εσωτερικό στόχο του 14%.
  • Η ΕΤΕ αναμένει ότι η διανομή μερίσματος θα αυξάνεται σταθερά σε ευρωπαϊκά επίπεδα, με την επιστροφή κεφαλαίου να συμπληρώνεται από επαναγορές. Η μετοχή σημειώνει άνοδο 9% φέτος και διαπραγματεύεται με 6,3 φορές τον δείκτη P/E για το 2025 και στις 0,7 φορές τον δείκτη P/TBV.
  • Η καθοδήγηση υποθέτει ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα είναι για τα έτη 2024/2025 στο 3% και το 2,25%. Η καθοδήγηση δεν προβλέπει επαναγορές, αλλά δεδομένης της ισχυρής πορείας του εποπτικού κεφαλαίου CET1, πάνω από 23% στο 2026 πριν από την επιστροφή κεφαλαίου, η διοίκηση προκρίνει και ευνοεί τις επαναγορές ως μορφή κατανομής κεφαλαίου.

Τα βασικά σημεία αναφορικά με τους στόχους για το 2024 και το 2026 που διακρίνει η Euroxx είναι:

  • Η διοίκηση αναμένει βασικά κέρδη μετά φόρων περίπου 1,2 δισ. ευρώ το 2024 (παρόμοιο με το 2023) και πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για το 2026. Αυτό συνεπάγεται κέρδη ανά μετοχή περίπου 1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2024 και πάνω από 1,3 ευρώ ανά μετοχή το 2026. Η πρόβλεψη είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνη με την εκτίμηση της Euroxx για το 2024, αλλά 10-15% υψηλότερη για το 2026 και περίπου 20% πάνω από τo consensus.
  • Οι βασικές παραδοχές στους στόχους είναι η μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ στις 300 μ.β. στο τέλος του έτους και στις 225 μ.β. στο τέλος του 2026. Αυτό οδηγεί σε μείωση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων (NIMs) χαμηλότερα από τις 290 μ.β. το 2024 (από 303 μ.β. το 2023) και χαμηλότερα από τις 270 μ.β. μέχρι το 2026. Η σωρευτική πτώση του καθαρού εσόδου από τόκους είναι σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα (έναντι της πρόβλεψης της Euroxx για μείωση κατά 10%).
  • Η διοίκηση υποθέτει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των δανείων περίπου 7% (πάνω από την καθοδήγηση που παρέχεται από τους ανταγωνιστές), με κινητήρια δύναμη τις μεγάλες επιχειρήσεις (περίπου 10%).
  • Η ισχυρή κερδοφορία θα οδηγήσει σε σημαντική οργανική δημιουργία κεφαλαίων, με τον δείκτη CET1 να ξεπερνά το 23%, υποθέτοντας ότι δεν θα διανεμηθούν μερίσματα. Αυτό αφήνει άφθονο περιθώριο για τον δείκτη διανομής μερισμάτων να φθάσει σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Η διοίκηση θα στοχεύσει σε δείκτη διανομής 25-30% από τα καθαρά κέρδη του 2023. Η τιμή-στόχος είναι τα €8,30 και η σύσταση είναι overweight.

Deutsche Bank: Ισχυρό τρίμηνο και υποσχόμενο outlook από Εθνική

Τα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας ξεπέρασαν κατά 15% τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, τονίζει η Deutsche Bank σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τον στόχο των 8,3 ευρώ για τη μετοχή και τη σύσταση «buy». 

Ο οίκος επισημαίνει ότι η υπέρβαση στα καθαρά κέρδη οφείλεται στα βασικά έσοδα και τα υψηλότερα των εκτιμήσεων άλλα έσοδα, αν και αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα λίγο υψηλότερα κόστη, λόγω και του προγράμματος εθελουσίας εξόδου. 

Τα έσοδα υπερέβησαν τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις κατά 9% λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους. Τα έσοδα από προμήθειες ήταν επίσης ισχυρά (+11% έναντι του consensus), λόγω των προμηθειών του coroprate banking και τις παράλληλες συναλλαγές (cross selling) επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.   

Επιπροσθέτως, το νέο guidance για το 2024-6, παρέχει ένα πολύ θετικό σενάριο, με ισχυρές επιδόσεις και προβλέψεις για υψηλή δημιουργία κεφαλαίων, που οδηγεί σε πιο θετική αποζημίωση των μετόχων. 

Σε γενικές γραμμές, η Εθνική συνεχίζει να παρέχει θετικές ειδήσεις και εξαιρετικές προοπτικές, κάτι που αναμένεται να καλωσορίσουν οι αγορές, τονίζει στην πρώτη της αντίδραση η Deutschwe Bank.  

Optima: Ανω των εκτιμήσεων το guidance της ΕΤΕ

Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου της Εθνικής, σύμφωνα με την Optima Bank θέτουν τα κέρδη μετά φόρων στα 1,2 δισ. ευρώ το 2024 και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,2 δισ. ευρώ το 2026 από 1,2 δισ. ευρώ το 2023, πάνω από τις εκτιμήσεις της.

Η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει σε αύξηση των δανείων κατά 7% CAGR την περίοδο 2023-2026 και σε συμπίεση του δείκτη NPE κάτω από το 3% το 2026 έναντι 3,7% το 2023.

Επίσης, αναμένει ότι το καθαρό περιθώριο τόκων NIM θα πέσει κάτω από το 2,90% το 2024 και κάτω από το 2,7% το 2026 από 3,03% το 2023, υποθέτοντας μείωση επιτοκίων κατά 175 μ.β. το 2024-2025, οι προθεσμιακές καταθέσεις να αντιπροσωπεύουν το 25% και το beta των προθεσμιακών καταθέσεων να διαμορφωθεί σε πάνω από 50% το 2024 και να περιοριστεί στο 40%-45% το 2025-2026.

Τέλος, η διοίκηση στοχεύει, η διανομή των μετοχών να αυξάνεται σταθερά σε ευρωπαϊκά επίπεδα και να συμπληρώνεται από επαναγορές. Η σύσταση παραμένει αγορά και η τιμή - στόχος στα 9,2 ευρώ ανά μετοχή

Pantelakis: Καλύτερες οι προοπτικές 

H Pantelakis Securities από την πλευρά της εκτιμά ότι η Εθνική Τράπεζα (σύσταση overweight και τιμή-στόχος τα 9,55 ευρώ) ξεπέρασε τις προβλέψεις για το 2023 και είχε καλύτερες μεσοπρόθεσμες προοπτικές.

Χαρακτηρίζει υψηλής ποιότητας την υπερκάλυψη του τελευταίου τριμήνου του 2023 χάρη στην ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και τις προμήθειες (NII/fees 1,41/19,7%), τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή και τον δείκτη αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (EPS/RoTE) πάνω από τις εκτιμήσεις.

Ο δείκτης 15% RoTE το 2024 είναι το σημείο - κλειδί της πρόβλεψής της, αλλά οι πιο θετικές μεσοπρόθεσμες προβλέψεις (άνω του 13% έναντι 12% για τα έτη 2025-2026), κυρίως λόγω ισχυρότερων NII/NIM. Τα υπερβάλλοντα κεφάλαια στο προσκήνιο είναι πάνω από 500 μ.β. για τα έτη 2024-2026, κάτι που αφήνει πολλά περιθώρια για πληρωμές, επαναγορές και στρατηγικές επιλογές.

Goldman Sachs: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η Εθνική Τράπεζα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της και της αγοράς, ενώ οι επικαιροποιημένες προοπτικές για τα έτη 2024-2026 για δείκτη βασικής αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Core ROTE) στο 15% το 2024 και 13% το 2026 (από τα υψηλότερα στην Ελλάδα), υποδηλώνοντας άνοδο άνω του μέσου όρου.

Η τιμή στόχος διατηρείται στα 8,90 ευρώ ανά μετοχή με σύσταση αγοράς. Συνολικά, αναμένει ότι τα αποτελέσματα θα είναι υποστηρικτικά για την τιμή της μετοχής, δεδομένου ότι: 1) ξεπέρασε το consensus, 2) οι προοπτικές για τον δείκτη αποδοτικότητας ROTE το 2024-2026 υποδηλώνει άνοδο έναντι του consensus και (3) η καθοδήγηση για τις βασικές μετρήσεις όπως ROTE είναι πάνω από το μέσο όρο των καθοδηγούμενων επιπέδων των άλλων τραπεζών.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video