Πειραιώς: Μετοχικές αλλαγές από την Helikon Investments

Ανακοινώθηκε η μείωση της θέσης του fund στην ελληνική τράπεζα.

Πειραιώς: Μετοχικές αλλαγές από την Helikon Investments

Τη μείωση της θέσης του στην Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε η Helikon Investments Limited  με δυο ανακοινώσεις στο χρηματιστήριο. Αναλυτικά: 

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν της από 08.03.2024 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Helikon Investments Limited και προέρχεται από μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) κατήλθε στις 05.03.2024 του ελάχιστου ορίου του 5%.

Η εν λόγω Εταιρεία κατέχει έμμεσα μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

- Μηδέν (0) δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 0,0000% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και

- 7.950.000 (ήτοι 0,6358% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 25.657.196 (ήτοι 2,0520% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 17.452.156 (ήτοι 1,3958% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 10.482.060 (ήτοι 0,8383% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swaps), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, με ημερομηνίες λήξης τις 30.01.2026, 04.02.2025, 20.12.2024 και 04.11.2024 αντίστοιχα.

Τα δικαιώματα ψήφου που προέρχονται από μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) και αφορούσαν στην κατάσταση πριν τη κρίσιμη συναλλαγή ανέρχονταν σε συνολικό ποσοστό 9,3774%.

Στο μεταξύ σε δεύτερη ανακοίνωση της Πειραιώς αναφέρεται:

Κατόπιν της ληφθείσας την 11.03.2024 γνωστοποίησης από την Helikon Investments Limited λόγω συναλλαγών που μετέβαλαν τον κατεχόμενο από αυτήν αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και χρηματοπιστωτικών μέσων, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι η Helikon Investments Limited κατέχει έμμεσα από 05.03.2024, μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

- Μηδέν (0) δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 0,0000% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και

- 7.950.000 (ήτοι 0,8710% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 25.657.196 (ήτοι 2,8109% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 17.452.156 (ήτοι 1,9120% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 10.482.060 (ήτοι 1,1484% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swaps), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, με ημερομηνίες λήξης τις 30.01.2026, 04.02.2025, 20.12.2024 και 04.11.2024 αντίστοιχα.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα μετά τις κρίσιμες συναλλαγές η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), ανέρχονται συνολικά σε 61.541.412, ήτοι ποσοστό 6,7423% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατείχε κατά την ανωτέρω ημερομηνία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video