Η Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της QQuant

Η αναβάθμιση έρχεται μετά από πλήρη εξέταση της λειτουργίας της QQuant και αντανακλά την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρείας να εφαρμόσει τη στρατηγική της, τονίζει η Fitch.

Η Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της QQuant

H Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων QQuant σε «CSS2+» από «CSS2» για τη διαχείριση εμπορικών δανείων.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε σε «ABSS2+» την αξιολόγηση για τη διαχείριση δανείων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία.

Τα outlook των δύο αξιολογήσεων είναι σταθερά. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η αναβάθμιση έρχεται μετά από πλήρη εξέταση της λειτουργίας της QQuant και αντανακλά την αποδεδειγμένη ικανότητα της εταιρείας να εφαρμόσει τη στρατηγική της.

Αντανακλά επίσης τις διαρκείς τεχνολογικές βελτιώσεις, οι οποίες σύμφωνα με τη Fitch θα βοηθήσουν τις διαδικασίες διαχείρισης, θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και θα μειώσουν το λειτουργικό ρίσκο. 

Το τελευταίο αναφέρεται στις τεχνολογικές βελτιώσεις αναφέρονται στα χαρτοφυλάκια εμπορικών δανείων, οι οποίες περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις κλήσεων και αυτοματοποίηση.

Τα παραπάνω αντανακλώνται στην αναβάθμιση της αξιολόγησης για τη διαχείριση των εμπορικών δανείων. 

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης για τη διαχείριση δανείων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία αντανακλά τη μείωση των αντίστοιχων υπό διαχείριση στοιχείων ενεργητικού. 

 

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video