Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2024.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών στο ΧΑ.

Στην Titan Cement το ποσοστό ιδίων μετοχών ανήλθε στο 5,15% στις 8 Μαρτίου.

Επιπλέον στη ΔΕΗ το ποσοστό ιδίων μετοχών αυξήθηκε στο 5,045% στις 6 Μαρτίου.

Παράλληλα στην Entersoft η συμμετοχή της Verdalite διαμορφώθηκε στο 17,22% στις 5 Μαρτίου.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video