Ανεστάλη η άδεια της Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ

Με απόφαση της Επ. Κεφαλαιαγοράς ανεστάλη προσωρινά η άδεια της εταιρίας ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες που αυτή παρέχει επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ανεστάλη η άδεια της Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4514/2018, την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» (LEI: 2138003BPEJKCL54BL15) ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες που αυτή παρέχει επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η απόφαση έχει άμεση εφαρμογή.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video