Πώς είδε τα αποτελέσματα ΟΤΕ η Eurobank Equities, ο πιθανός καταλύτης

Η πρώτη ανάγνωση και η εκτίμηση της χρηματιστηριακής για τα σχέδια ανταμοιβής των μετόχων. Τιμή-στόχο 15,1 ευρώ και σύσταση «διακράτηση» δίνει για τον τίτλο.

Πώς είδε τα αποτελέσματα ΟΤΕ η Eurobank Equities, ο πιθανός καταλύτης

Εναρμονισμένα με τις εκτιμήσεις ήταν τα μεγέθη που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ σύμφωνα με πρώτη ανάλυση της Eurobank Equities, στην οποία επισημαίνεται ότι η ανταμοιβή των μετόχων θα είναι ελαφρά υψηλότερη από αυτή της περασμένης χρονιάς. Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο τα 15,1 ευρώ και σύσταση «hold».

Μετά τα 425 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν στους μετόχους από ταμειακές ροές του 2023, το μάνατζμεντ ανακοίνωσε υψηλότερο ποσοστό για το 2024, στα 450 εκατ. ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται επαναγορές τίτλων ύψους 153 εκατ. ευρώ (-13% σε ετήσια βάση) και 297 εκατ. ευρώ σε μετρητά (0,71 ευρώ, +23% σε ετήσια βάση). Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η πολιτική επιστροφής μετρητών φαίνεται υπερβολικά συντηρητική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το καθαρό χρέος έχει μειωθεί κατά 131 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. 

Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής του ΟTΕ ήταν απογοητευτική και άφησε τη μετοχή να τελεί υπό διαπραγμάτευση 4,7 φορές τα εκτιμώμενα για το 2024 EV/EBITDA, discount 20% έναντι ομοειδών εταιρειών της ΕΕ, σημειώνει.

Στα τρέχοντα επίπεδα, η μετοχή τελεί υπό διαπραγμάτευση με απόδοση μετρητών περίπου 8%, υποδηλώνοντας περιορισμένο κίνδυνο πτώσης. Τούτου λεχθέντος, «παλεύουμε να δούμε καταλύτες εκτός από την πιθανή πώληση της Ρουμανίας το 2024, που θα σήμαινε το τέλος της ετήσιας "καύσης" μετρητών 20-30 εκατομμυρίων ευρώ και θα είχε ως αποτέλεσμα την εφάπαξ εξοικονόμηση φόρου, που θα μπορούσε να ενισχύσει τις αποδόσεις των μετόχων το 2025.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video