Απόδοση 3,83% στα 6μηνα έντοκα που δημοπράτησε ο ΟΔΔΗΧ

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.030 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορές.

Απόδοση 3,83% στα 6μηνα έντοκα που δημοπράτησε ο ΟΔΔΗΧ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,83%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.030 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024. Μέχρι αύριο, Πέμπτη, μπορούν να γραφτούν ιδιώτες επενδυτές για ποσά έως 15.000 ευρώ. 

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video