Επενδύσεις: ΦΠΑ 24% στα «Over The Counter» προϊόντα με εγκύκλιο ΑΑΔΕ

Οξύτατες αντιδράσεις από την αγορά στην κίνηση να επιβληθεί ο φόρος σε όλες ουσιαστικά τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Εξέταση του θέματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Επενδύσεις: ΦΠΑ 24% στα «Over The Counter» προϊόντα με εγκύκλιο ΑΑΔΕ

Τις έντονες αντιδράσεις τραπεζών, χρηματιστηριακών εταιρειών, ΑΕΠΕΥ (Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) και ΑΕΕΔ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης) έχει προκαλέσει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να επιβληθεί ΦΠΑ 24% σε όλες ουσιαστικά τις εξωχρηματιστηριακές (Over The Counter) συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «τα συμβόλαια επί διαφοράς (CFDs) αποτελούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά και χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου. Σύμφωνα με τα συμβόλαια αυτά, το κάθε εμπλεκόμενο μέρος αποδέχεται να καταβάλει στο άλλο τη διαφορά που προκύπτει λόγω της κίνησης στην τιμή κάποιου υποκείμενου αγαθού όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο δείκτης του χρηματιστηρίου, η τιμή μίας μετοχής, η τιμή ενός εμπορεύματος (π.χ. φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια κ.ά.)» και καταλήγει στο ότι θα πρέπει να επιβληθεί σε αυτά ΦΠΑ 24%.

Και ενώ φαινομενικά η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρεται μόνο στα CFDs, στην πράξη επισημαίνει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν με 24% όλα τα παράγωγα επενδυτικά προϊόντα που δεν τελούν υπό διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να φορολογηθούν οι σχετικές πράξεις συναλλάγματος των τραπεζών, οι αγορές μη διαπραγματεύσιμων ομολόγων, οι κινήσεις των εταιρειών να κλειδώσουν τα επιτόκια δανεισμού τους μέσα από την απόκτηση Internet Rate Swaps και μια σειρά άλλων επενδυτικών κινήσεων.

Τραπεζικοί παράγοντες αναφέρουν πως η επιβολή ΦΠΑ θα οδηγούσε σε μεγάλα προβλήματα τον κλάδο και θα απαγόρευε ουσιαστικά μια σειρά πολύ συχνών κινήσεων και πρακτικών τους, ενώ παράλληλα πρόκειται για μια εντελώς παράλογη πρακτική.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Γιάννης Πολυχρονίου, ο οποίος έθεσε το θέμα στον υφυπουργό Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη, με τον τελευταίο να υπόσχεται ότι θα το εξετάσει.

«Είναι εντελώς παράλογο η κυβέρνηση να μειώνει τον φόρο επί των πωλήσεων στις μετοχές για να τονώσει την εμπορευσιμότητα στο χρηματιστήριο και παράλληλα να επιβάλλει ΦΠΑ εξοντώνοντας τα CFDs, ένα εργαλείο που λειτουργεί ενισχυτικά στον όγκο των συναλλαγών. Επίσης, μια φορολόγηση με 24% θα σημαίνει ότι κάποιος επενδυτής για να αποκτήσει οριακό κέρδος θα πρέπει να προσδοκά μια απόδοση τουλάχιστον ίση με 25%, κάτι εξαιρετικά αποτρεπτικό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, κυβερνητικοί παράγοντες που έχουν ενημερωθεί από τραπεζικούς και χρηματιστηριακούς κύκλους έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους και έχουν υποσχεθεί να μελετήσουν το θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν αχρείαστες παρενέργειες.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video