Ποιες εισηγμένες πουλάνε assets για να επιταχύνουν την ανάπτυξη

Κινήσεις περιορισμού υποχρεώσεων στις τράπεζες και εξασφάλισης πόρων για χρηματοδότηση βασικών αναπτυξιακών επιλογών στη φαρέτρα. Επτά ενδεικτικές περιπτώσεις εταιρειών. Τι ζυγίζουν, πού εστιάζουν.

Ποιες εισηγμένες πουλάνε assets για να επιταχύνουν την ανάπτυξη

Σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων, όπως η τρέχουσα, αρκετές είναι οι εισηγμένες που ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία προκειμένου είτε να περιορίσουν τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, είτε να χρηματοδοτήσουν βασικότερες αναπτυξιακές τους προτεραιότητες, είτε τέλος να προχωρήσουν σε ένα συνδυασμό των παραπάνω δύο επιλογών.

Η Space Hellas προχώρησε μέσα στο δεύτερο φετινό εξάμηνο σε δύο deals με την Epsilon Net, μέσω των οποίων (πέρα από την εγγραφή λογιστικών κερδών) άντλησε 8,5 εκατ. ευρώ ρευστότητα. Αν στο ποσό αυτό συνεκτιμηθούν και τα πολύ σημαντικά έσοδα που εισπράχθηκαν φέτος από την υποστήριξη των εκλογικών αναμετρήσεων (δύο βουλευτικές και δύο τοπικής αυτοδιοίκησης), τότε προκύπτει μια αξιοσημείωτη υποχώρηση του καθαρού δανεισμού του ομίλου σε σχέση με την 31η/12/2022, πράγμα που σημαίνει:

  1. Ψαλίδι τραπεζικών υποχρεώσεων σε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων
  2. Χώρος για νέα επενδυτικά ανοίγματα, ή και για εξαγορές από τη θυγατρική SingularLogic

Η Premia Properties πούλησε πρόσφατα σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία ποτών, το ακίνητο του πρώην εργοστασίου της Soulis, το οποίο επί σειρά ετών δεν της απέφερε το παραμικρό όφελος. Από τη συγκεκριμένη κίνηση, η εισηγμένη εταιρεία εισέπραξε 5,5 εκατ. ευρώ (έκτακτο λογιστικό κέρδος περίπου 1,5 εκατ. ευρώ), ποσό που θα χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά σχέδια της Premia Properties στην εγχώρια κτηματαγορά (ένα μεγάλο τμήμα του δανεισμού της έχει «κλειδωμένο» επιτόκιο 2,8%).

H Unibios αποκόμισε πολλαπλό όφελος από την πώληση του μέρους εκείνου του ακινήτου της στη Μαγνησία που δεν χρησιμοποιούσε για λειτουργικούς σκοπούς. Εισέπραξε 3,7 εκατ. ευρώ (έκτακτο λογιστικό κέρδος 1,3 εκατ. ευρώ), μείωσε ισόποσα τον καθαρό της δανεισμό, σταμάτησε να επιβαρύνεται με αποσβέσεις και περίσσεψε σημαντική ρευστότητα προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και ενδεχόμενες εξαγορές.

Η Έλαστρον η οποία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, προχώρησε κατά την περίοδο 2022-2023 σε δύο κινήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καταγραφή λογιστικών κερδών, αλλά και την τόνωση της ρευστότητας της εισηγμένης. Έτσι το 2022 εκποίησε μη λειτουργικό της ακίνητο στο Σκαραμαγκά, ενώ φέτος ρευστοποίησε συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap) που είχε αποκτήσει κατά το παρελθόν με προνομιακούς (σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες) όρους.

Οι Ευρωσύμβουλοι σχεδιάζουν την πώληση τμήματος του ακινήτου τους στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από μια τέτοια κίνηση, η εισηγμένη θα αποκτήσει σημαντικού ύψους θετικό καθαρό ταμείο, ικανό να χρηματοδοτήσει τμήμα τουλάχιστον του προγράμματος εξαγορών άλλων επιχειρήσεων που σχεδιάζει.

Η Lavipharm υλοποιεί με επιτυχία το πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της, ενισχύοντας την κερδοφορία της και σχεδιάζοντας τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η εισηγμένη εταιρεία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τομέα που δεν θεωρεί κομβικό για την ανάπτυξή της και έτσι να πουλήσει τη θυγατρική της εταιρεία στο χώρο των φαρμακαποθηκών.

H εταιρεία Π. Πετρόπουλος που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των οχημάτων υλοποιεί φέτος το επενδυτικό πρόγραμμα Ecoshift, με στόχο την προσαρμογή των εργασιών της στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Ως πρώτο αποτέλεσμα των συγκεκριμένων επενδύσεων αποτελεί το δρομολογούμενο λανσάρισμα ηλεκτρικού scooter μέσα στο 2024.

Ο εισηγμένος όμιλος διαθέτει ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση, ωστόσο θα μπορούσε να αντλήσει σημαντική ρευστότητα και από την πώληση του πακέτου των ιδίων μετοχών του που κατέχει (το 7,45% της εταιρείας, με χαμηλό μέσο κόστος κτήσης). Ίσως άλλωστε αυτός να ήταν και ο λόγος που οι μέτοχοι της εταιρείας δεν προχώρησαν σε ακύρωση των μετοχών αυτών στα πλαίσια της φετινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video