Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών ύψους €126 εκατ. από Intralot Capital Luxembourg

Το ποσό αποπληρώθηκε με κεφάλαια που αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο πλέον ανέρχεται σε €229.568.000.

Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών ύψους €126 εκατ. από Intralot Capital Luxembourg

Σε συνέχεια της από 3 Νοεμβρίου 2023 ανακοίνωσης της, η “INTRALOT” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε χθες 14 Νοεμβρίου του 2023 την πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού €126.000.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024, με προηγούμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο €355.568.000.

Το κατά κεφάλαιο ποσό αποπληρώθηκε με κεφάλαια που αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Κατόπιν της μερικής αποπληρωμής, το ανεξόφλητο υπόλοιπο πλέον ανέρχεται σε €229.568.000.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video