Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της CNL Capital στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2023.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της CNL Capital στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μιας εταιρείας στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στην CNL Capital το ποσοστό ιδίων μετοχών διαμορφώθηκε στο 5,99% στις 26 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video