ΟΠΑΠ: Προσωρινό καθαρό μέρισμα €0,95/μετοχή

Το συνολικό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 ανέρχεται συνολικά σε 368.233.117 ευρώ.

ΟΠΑΠ: Προσωρινό καθαρό μέρισμα €0,95/μετοχή

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., σε συνέχεια της από 04.09.2023 ανακοίνωσης σχετικά με διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023, ανακοινώνει ότι το μεικτό ποσό ανά μετοχή διαμορφώνεται πλέον σε 1,001771387 ευρώ, εξαιρουμένων των 2.480.754 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,951682818 ευρώ ανά μετοχή.

Το συνολικό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 ανέρχεται συνολικά σε 368.233.117 ευρώ, όπως αρχικά είχε γνωστοποιηθεί στην από 04.09.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video