Τα νέα δεδομένα για τις τραπεζικές μετοχές

Πώς μεταλλάσσει τις προοπτικές των εγχώριων τραπεζικών μετοχών η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η κίνηση της Moody's. Τα πολλαπλά οφέλη, οι νέες τιμές-στόχοι, και το bonus για οικονομία και ομόλογα.

Τα νέα δεδομένα για τις τραπεζικές μετοχές

Παρότι το χρηματιστήριο δεν υποδέχτηκε με «ανοικτές αγκάλες» την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα και οι επενδυτές προχώρησαν σε αποκόμιση κερδών, εντούτοις οι απώτερες προοπτικές της αγοράς είναι σαφέστατα πιο θετικές. Και σύμφωνα με αναλυτές, αυτό το σενάριο ενισχύεται μετά την χθεσινή ανακοίνωση της Moody's για αναβάθμιση κατά δυο βαθμίδες της Ελλάδας, ένα σκαλί πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Οι επόμενες πιθανές αναθεωρήσεις για τη χώρα από τη S&P τον Οκτώβριο και τη Fitch τον Δεκέμβριο, που και οι δύο μας τοποθετούν σήμερα μία βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικούς καταλύτες. Ειδικά για τις τράπεζες, η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην οικονομία μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, οδηγεί σε ακόμα πιο θετικές προοπτικές, το οποίο σαφέστατα θα επηρεάσει και το «τραπεζοκεντρικό» Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Τα πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία αλλά και για τις τραπεζικές μετοχές ειδικά είναι κατ’ αρχάς το μειωμένο κόστος δανεισμού. Οι επερχόμενες αναβαθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν την ένταξη της Ελλάδας σε δείκτες ομολόγων. Η διαφορά των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά και τα ιταλικά ομόλογα μειώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια, αντανακλώντας τη βελτιωμένη πορεία του δημόσιου χρέους και την εμπιστοσύνη της αγοράς ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει ξανά το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας.

Μέχρι στιγμής το Ελληνικό Δημόσιο είχε πετύχει εξαιρετικούς όρους δανεισμού για το μακροπρόθεσμο χρέος του, λόγω της μείωσης της τρέχουσας απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου στο 3,9% και τώρα αυτή μείωση θα περάσει και στον ιδιωτικό τομέα. Οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις ξένες κεφαλαιαγορές, ενώ ειδικά για τις τράπεζες, η απόφαση ανοίγει το δρόμο για χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και βελτιωμένη ρευστότητα λόγω της μείωσης του κουρέματος της ΕΚΤ στις εγγυήσεις των ελληνικών ομολόγων και της συμπερίληψης τους σε όλες τις μελλοντικές πράξεις της ΕΚΤ.

Η ανακοινωθείσα αναβάθμιση του καθεστώτος αξιολόγησης του Δημοσίου από την DBRS μαζί με οποιεσδήποτε άλλες αναβαθμίσεις, αναμένεται να επιτρέψει φθηνότερη χρηματοδότηση για τις ελληνικές τράπεζες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τα νέα σχέδια έκδοσης MREL των ελληνικών τραπεζών.

Η αναβάθμιση, ωστόσο, θα αποτελέσει βασικό καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο στο κοντινό μέλλον με κύριο στοιχείο τις αποτιμήσεις. Η μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου, που σε πολλές περιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες φτάνει το 15%-17%, θα μειωθεί σημαντικά σε συνδυασμό µε τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, οι κεφαλαιοποιήσεις θα πρέπει να αυξηθούν, χωρίς οι αποτιμήσεις σε όρους δεικτών να ανέβουν.

Οι νέες συστάσεις και προτάσεις

Η αύξηση των κερδών των ελληνικών τραπεζών οφείλεται στις ισχυρές επιδόσεις τόσο στην πλευρά των εσόδων, όσο και την πλευρά του κόστους μετά τα πολύ ισχυρά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2023, τα οποία εκτιμάται βάσιμα ότι θα έχουν συνέχεια και στο τρίτο τρίμηνο, με περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους χάρη και στις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική.

Τα στοιχεία σχετικά με την τοποθέτηση δείχνουν ότι, παρά το ισχυρό ράλι φέτος, οι επενδυτές είναι έντονα υποεπενδεδυμένοι (underweight) στη χώρα μας με το 57% των EM funds να κατέχουν μηδενική θέση και ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με θέση πάνω από 2% και θέση overweight έναντι του δείκτη αναφοράς 0,4%, σύμφωνα με το EPFR. 

Η Goldman Sachs

Για την αμερικανική Goldman Sachs, οι τιμές-στόχοι για τις τράπεζες δίνουν μεγάλα περιθώρια ανόδου. H Goldman Sachs διατηρεί συστάσεις «αγορά» και προτείνει νέες τιμές-στόχους για τις Alpha Bank, Tράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα. Για τη Eurobank διατηρεί «ουδέτερη» σύσταση.

Πιο αναλυτικά, αυξάνει την τιμή-στόχο στα 2,05 ευρώ με περιθώριο ανόδου 53% για την Αlpha Bank, για την Εθνική Τράπεζα αυξάνει την τιμή-στόχο στα 8 ευρώ με περιθώριο ανόδου 43% και για την Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει την τιμή-στόχο στα 4,30 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 54%. Για τη Eurobank, η τιμή-στόχος αυξάνεται στο 1,85 ευρώ με περιθώριο ανόδου 28%.

Οι τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες υποδηλώνουν πολλαπλασιαστές P/TBV 0,9 φορές, 0,82 φορές, 0,7 φορές και 0,64 φορές για τις ΕΤΕ, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Αlpha Bank, αντίστοιχα, οι οποίοι συγκρίνονται με έναν δείκτη στόχο P/TBV για το 2025 της τάξης της 1,1 φοράς για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν μέσο ROTE 14% το β' τρίμηνο του '23, με μέσο δείκτη NPEs 6,1% ή -30 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, και κάλυψη NPEs 57% (-1% σε τριμηνιαία βάση).

Η Morgan Stanley

Άκρως θετικός για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει και ο οίκος της Morgan Stanley, καθώς εκτιμά ότι προσφέρουν την καλύτερη διασπορά απόδοσης – κινδύνου μεταξύ των αγορών που παρακολουθεί.

Οι κορυφαίες επιλογές της Morgan Stanley από την εγχώρια χρηματιστηριακή τραπεζική αγορά είναι οι μετοχικοί τίτλοι της Τράπεζας Πειραιώς με τιμή-στόχο στα 4,40 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με τιμή-στόχο στα 8,33 ευρώ με συστάσεις «overweight» και περιθώρια ανόδου 58% για την Πειραιώς και 49% για την ΕΤΕ.

Αντίθετα, οι συστάσεις για τις Αlpha Bank και Εurobank είναι ίσης απόδοσης με την αγορά («equalweight») και οι τιμές-στόχοι διαμορφώνονται σε παρόμοια επίπεδα, στα 2,11 ευρώ και 2,10 ευρώ αντίστοιχα, και περιθώρια ανόδου 57% για την Αlpha Bank και 46% για τη Eurobank.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αμερικανικού οίκου, οι εγχώριες τράπεζες είναι διαπραγματεύσιμες από 5,4 φορές έως 6,3 φορές τα καθαρά κέρδη του 2024. Η Eurobank είναι διαπραγματεύσιμη στις 0,7 φορές σε όρους P/BV, χαμηλότερα από την κορυφή των 0,8 φορών νωρίτερα φέτος, ενώ για τη μετοχή της Πειραιώς ο δείκτης P/BV είναι στις 0,6 φορές. Η Αlpha Bank είναι διαπραγματεύσιμη στις 0,5 φορές με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις και η ΕΤΕ στις 0,7 φορές.

Η HSBC

Η βρετανική HSBC συνέχισε με σύσταση «overweight» για την εγχώρια αγορά, με συστάσεις «αγορά» για τις ελληνικές τράπεζες και την Αlpha Bank να είναι η κορυφαία επιλογή της.

Για την Αlpha Bank θέτει σύσταση «αγορά» και τιμή στόχο τα 2,20 ευρώ και την τοποθετεί ως την κορυφαία επιλογή της μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η μετοχή της τράπεζας είναι διαπραγματεύσιμη με discount στην αποτίμησή της για φέτος με 0,53 φορές σε όρους P/TBV και έχει ανθεκτικές προοπτικές σε σχέση με τις αντίστοιχες των ομοειδών εταιρειών.

Για τη Eurobank (σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχος τα 1,95 ευρώ), χάρη στα περιθώρια κέρδους που προκύπτουν από την αύξηση των επιτοκίων, αναμένει ότι ο δείκτης RοTE θα φτάσει το 15% το 2023, βάσει του οποίου η αποτίμησή της φέτος είναι 0,79 φορές τον δείκτη P/TBV που φαίνεται ελκυστικός.

Για την Εθνική Τράπεζα (σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχος τα 7,95 ευρώ), επισημαίνει ότι παράγει τον υψηλότερο βιώσιμο δείκτη RοTE μεταξύ των τραπεζών, το οποίο έχει περαιτέρω ανοδική πορεία, λαμβάνοντας υπόψη τα περιθώρια βελτίωσης στη δημιουργία προμηθειών και στα λειτουργικά έξοδα και αξίζει μια αποτίμηση πιο κοντά στη λογιστική αξία σε σύγκριση με τις 0,77 φορές σε όρους δείκτη P/TBV.

Για την Τράπεζα Πειραιώς (σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχος τα 4,00 ευρώ), οι ισχυρότερες ανοδικές τάσεις του καθαρού εσόδου από τόκους, η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού έχουν φέρει την αποδοτικότητα των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RοTE) της τράπεζας κοντά σε αυτή των ομοειδών τραπεζών, μειώνοντας έτσι το discount αποτίμησης. Ο δείκτης αποτίμησης P/TBV είναι στις 0,62 φορές για φέτος με 13% δείκτη ROTE, χωρίς πιεστικές κεφαλαιακές ανησυχίες.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video