Παπουτσάνης: Διανέμει προσωρινό μέρισμα €0,03/μετοχή

Το καθαρό προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2023 αντιστοιχεί σε 0,0285 ευρώ ανά μετοχή.

Παπουτσάνης: Διανέμει προσωρινό μέρισμα €0,03/μετοχή

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ανακοινώνει ότι με την από 14.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023.

Το μεικτό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2023 προ της παρακράτησης φόρου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 812.957,82 Ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,03 Ευρώ ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013 (εφόσον επιβάλλεται), έτσι το καθαρό προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2023 αντιστοιχεί σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή.

Το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Με επόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα οριστούν:

(α) η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο προσωρινό μέρισμα (cut-off date),

(β) η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του προσωρινού μερίσματος (record date), και

(γ) η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα και/ή την ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά περίπτωση, μέσω των οποίων θα γίνει η καταβολή του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους, και νεότερη σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στο Χ.Α.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video