Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ελληνικών εταιρικών ομολόγων

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου 2023.

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ελληνικών εταιρικών ομολόγων
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών «Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες.
 
Νέοι Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factors)


 
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου 2023.
Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video