Στα €3,85 η τιμή εισαγωγής της Dotsoft στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου από την Πέμπτη 10 Αυγούστου οι 3.120.000 μετοχές της εταιρίας.

Στα €3,85 η τιμή εισαγωγής της Dotsoft στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ

Η εταιρία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει ότι την 10.08.2023 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 3.120.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστης στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς, ΕΝ.Α. PLUS, του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στις 04.08.2023 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. PLUS.

Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι DOTSOFT με λατινική γραμματοσειρά και ΝΤΟΤΣΟΦΤ με ελληνική.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας είναι €3,85 ανά μετοχή.

Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης.

*Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συντάχθηκε για την ένταξη των μετοχών στην ΕΝ.Α. PLUS είναι διαθέσιμο στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video