Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση έξι εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2023.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση έξι εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση έξι εταιρειών στο ΧΑ.

Ειδικότερα, στον ΕΛΓΕΚΑ η συμμετοχή του Αλέξανδρου Κατσιώτη και Μετόχων που ενεργούν συντονισμένα διαμορφώθηκε στο 95,312% στις 2 Αυγούστου.

Παράλληλα, στην Attica Group το ποσοστό της Strix Holding ανήλθε στο 94,55% στις 4 Αυγούστου.

Αντίστοιχα, στη Σαράντης, η συμμετοχή των Γρ. Σαράντης, Κυρ. Σαράντης, Αικ. Σαράντης, Hawkeye Holding διαμορφώθηκε στο 55,498% και της FMR LLC στο 10,45% την 1η Αυγούστου.

Στις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθε στο 50% ενώ μηδενίστηκε το ποσοστό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας.

Τέλος στη Μοτοδυναμική, το ποσοστό του Σωτήριου Χατζίκου διαμορφώθηκε στο 5,887% την 1η Αυγούστου.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video