Mediterra: Την διανομή μερίσματος €0,038/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσεως 2022 ύψους 282.585 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,03871 ευρώ ανά μετοχή.

Mediterra: Την διανομή μερίσματος €0,038/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 2α Ιουνίου 2023, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022) 

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Σύνολο έγκυρων ψήφων : 8 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 4.392.744 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Θέμα 3ο : Διάθεση αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022- 31.12.2022). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσεως 2022 ύψους 282.585 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,03871 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 4ο: Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2022-31.12.2022.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2023 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Βανόπουλο Γεώργιο-Κώστα με αριθμό ΣΟΕΛ 20671 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Σινάνος Νικόλαος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 52821, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις Επί του θέματος αυτού δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ Μετόχους.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video