ΟΔΔΗΧ: Αμετάβλητο επιτόκιο 3,5% στα γραμμάτια 6μήνου

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.329 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,13 φορές. Αντλήθηκαν συνολικά 812,5 εκατ. ευρώ.

ΟΔΔΗΧ: Αμετάβλητο επιτόκιο 3,5% στα γραμμάτια 6μήνου

Σήμερα διενεργήθηκε από τον ΟΔΔΗΧ δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,50% και δεν υπήρξε μεταβολή σε σχέση με την τελευταία έκδοση του Απριλίου.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.329 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,13 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: www.Euro2day.gr

Asset Μanagement

VIDEO Επιλεγμένο Video